Kunstlokaal 2010

Drie scholen in de Haagse Beemden zijn geselecteerd om deel te nemen aan dit project: De Driezwing, De Rietvink en NBS Burgst. Op iedere school krijgen één of meerdere klassen 8 uur les van kunstenaars en vormgevers. De kinderen gaan samen met deze vakdocenten een ontwerp maken voor een wegwijzer in of rondom de school. De wegwijzers zullen echt worden uitgevoerd en (semi) permanent worden geplaatst. De kinderen zullen hun eigen werk dus terug zien in de klas, op het schoolplein of op de straat.


Het project wil kinderen bewust maken van vormgeving in hun dagelijkse omgeving. Ze leren dat vormgeving onder andere een hulpmiddel is om complexe dingen, zoals het vinden van de weg, makkelijker te maken. In maart en april wordt aan de productie van het ontwerp gewerkt en in mei worden de definitieve werken op feestelijke wijze onthuld.


Dit project wordt georganiseerd door Centrum voor de kunsten Nieuwe Veste, Kop (kunstenaars ontmoetingsplaats) en het Graphic Design Museum in het kader van Kunstlokaal. Kunstlokaal is een initiatief van de Kunstbalie, het expertisecentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst van de provincie Noord-Brabant. Het gaat om een pilotproject dat later ook aan andere scholen kan worden aangeboden.


Voor dit project heb ik lesgegeven op NBS Burgst locatie Groene Hill. Samen met de kinderen hebben we een font gemaakt, deze zal binnekort online staan. 


zelf.html
letter.html